Bewindvoering

Bewindvoering aanvragen

Soms lukt het door omstandigheden niet meer goed om zelf je financiën te regelen. Bijvoorbeeld als je merkt dat je geen overzicht meer hebt over je geldzaken. Je niet meer weet hoe je de rekeningen moet betalen. Omdat je achterstanden of schulden hebt die oplopen, en je veel stress en slapeloze nachten ervaart.

Dan kan een bewindvoerder je helpen. Bewindvoering kun je zelf aanvragen maar ook je partner, familie of je begeleider kan dit voor jou doen. De aanvraag wordt bij de rechtbank ingediend en het bewind wordt door een rechter uitgesproken.

Wat is Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel Beschermingsbewind genoemd, is een (tijdelijke) maatregel. Bedoeld om iemand te beschermen die niet goed in staat is zijn eigen financiën te beheren. Dit kan komen door een lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege verkwisting of problematische schulden.

De bewindvoerder ondersteunt de onder bewind gestelde. Hij doet dit als wettelijke vertegenwoordiger bij rechtshandelingen en financiële beslissingen. De voornaamste taak van de bewindvoerder is, het beheren en beschermen van het vermogen van de onder bewind gestelde.

Wat doet een bewindvoerder

Tot de werkzaamheden/taken behoren onder andere:

  • Opstellen van een budgetplan met een overzicht van je inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
  • Rekeningen openen voor je inkomsten en uitgaven
  • Betalen van je rekeningen en het overmaken van je leefgeld
  • Aanvragen van je toeslagen en kwijtscheldingen
  • Bijzondere bijstand aanvragen en eventuele tegemoetkomingen
  • Indienen van je belastingaangifte
  • De administratie jaarlijks laten controleren door de betrokkene en/of de kantonrechter
  • contact onderhouden met verschillende officiële instanties voor de juiste informatie
  • Zodra je financiën stabiel zijn maken we een plan van aanpak voor het oplossen van je schulden

Voor meer informatie over bewindvoering, zie de video van de Rechtspraak.

Bron: rechtspraak.nl/bewind
Bron: Nibud

Mezelf aanmelden